Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 7 скликання

Додаток №2
до рішення 2 сесії районної ради
7 скликання від 17.12.2015 року

                                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ  

      про президію Тиврівської районної ради 6 скликання

1.  Президія районної ради утворюється районною радою на строк повноважень ради і є її дорадчим органом.

2.  До складу президії ради входять за посадою:

-  голова ради;

- заступник голови ради;

- голови постійних комісій ради;

- уповноважені представники депутатських груп і фракцій

3.  Персональний склад президії районної ради затверджується на сесії ради. Зміни і доповнення у персональному складі президії районної ради вносяться на сесії ради.

4.  Президія районної ради проводить свою роботу на громадських засадах. Вона підзвітна раді і інформує депутатів районної ради про свою роботу не рідше одного разу на рік.

 5.  Засідання президії скликаються головою ради, а у випадку його відсутності заступником  голови, в міру необхідності і є правомочними при наявності не менш як двох третин від її складу.

      Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

6.  В засіданнях президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу. На засідання можуть запрошуватись також представники державних органів, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.

       Засідання президії протоколюються. Протокол засідання оприлюднюється на офіційному сайті районної ради у 5-ти денний термін після його опрацювання.

7.  Членам президії не пізніше, як за 3 дні до засідання повідомляється про питання, які передбачається внести на розгляд президії, а також доводяться до відома інші документи, матеріали.

8.  Президія ради простою більшістю голосів від загального складу може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер. Підписуються рішення головуючим на засіданні.

 9.  Президія районної ради

- попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань що передбачається внести на розглядради, забезпечує колективний розгляд питань поточної роботи ради у період між сесіями;

- організує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, міською, селищними, сільськими радами,трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;

- розглядає пропозиції про скликання сесій районної ради, а також з питань її порядку денного;

- спільно з депутатами, постійними комісіями, організовує підготовку матеріалівта документів, з питань які вносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання рішень, зауважень і пропозицій депутатів, звернень громадян;

- забезпечує аналіз стану справ з питань, що віднесені законодавством до відання районної ради,вироблення необхідних пропозицій;

- координує діяльність постійних комісій, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень;

- сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов'язаних з реалізацією прав і обов'язків депутатів;

- сприяє розвитку гласності, організує вивчення громадської думки про роботу ради, використовуючи пропозиції і зауваження в практичній роботі;

- сприяє організації роботи з проведення всеукраїнського та місцевих референдумів, виборів органівдержавної влади і місцевого самоврядування, обговорення громадянами проектів законодавчих актів;

- розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.

10.  Висновки, пропозиції президії враховуються при прийнятті рішень районною радою, та головою районної ради при прийнятті розпоряджень.

 

Начальник загального відділу
виконавчого апарату районної ради                                  Н.Ф.Маренюк