Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 7 скликання

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ
постійної комісії з питань землекористування, сільського господарства, охорони природи та раціонального використання надр
 
Протокол від 20 лютого 2018 року
 
Протокол від 16 лютого 2018 року

Протокол від 21 грудня 2017 року.

Протокол від 12 жовтня 2017 року.

Протокол від 27 липня 2017 року.

Протокол від 19 липня 2017 року.

Протокол від 04 травня 2017 року.

Протокол від 20 березня 2017 року

Протокол від 16 лютого 2017 року

Протокол від 13 лютого 2017 року

Протокол від 16 листопада 2016 року.

Протокол від 20 вересня 2016 року.

Протокол від 22 серпня 2016 року.

Протокол від 19 серпня 2016 року.

Протокол від 07 липня 2016 року.

Протокол від 05 липня 2016 року.

Протокол від 23 червня 2016 року.

Протокол від 14 червня 2016 року.

Протокол від 31 березня 2016 року.

Протокол від 22 березня 2016 року.

Протокол від 26 січня 2016 року.

Протокол від 15 січня 2016 року.

Протокол від 01 грудня 2016 року.

Протокол від 17 грудня 2015 року.

 
 
СКЛАД
постійної комісії з питань землекористування, сільського господарства, охорони природи та
раціонального використання надр
 
Голова комісії - Пономар Юрій Васильович
Брижевата Олена Михайлівна                                         
Видрич Микола Васильович
Малюта Дмитро Володимирович
Мідяний Василь Васильович
Мельник Віктор Леонідович
 
Повноваження постійної комісії районної Ради
з питань землекористування, сільського господарства, охорони природи та раціонального використання надр
5.1.Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання, віднесені до її компетенції, бере участь у здійсненні програм   щодо   розвитку   сільського   господарства,  створення умов для та переробних підприємств агропромислового комплексу, а також сприяє рівноправному розвитку всіх форм власності  на  землю та майно,  здійснює контроль за ефективним використанням надр й охороною природи, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях, співпрацює  з  управлінням  агропромислового   розвитку райдержадміністрації
5.2.Комісія за дорученням Ради, голови, заступника голови ради або за  власною   ініціативою   вивчає   питання   власних  та  делегованих районній державній адміністрації повноважень щодо питань агропромислового розвитку району;
- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з
питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному  кодексі  України, Лісовому кодексі України та інших законодавчих актах України; готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного
законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною  радою  надсилаються  до  Верховної  Ради  України,  Президента України, Кабінету Міністрів України;
- подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі та
землекористувачів;
- здійснює  контроль  за  виконанням  програми  розвитку  особистих підсобних господарств району ;
- вивчає та подає пропозиції щодо створення, правових, економічних, соціальних та
організаційних умов діяльності  сільськогосподарських  підприємств різних форм господарювання;
- подає рекомендації щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетності
розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери села ;
- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку
агропромислового комплексу району;
- розглядає питання фінансування заходів    щодо   раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;
- подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі і землекористувачів, поліпшення якості земель, підвищення родючості ґрунтів і  продуктивності земель;
- здійснює контроль за виконанням заходів земельної реформи в районі ;
- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань,   які   безпосередньо   розглядаються   Радою   і   визначені чинним законодавством;
- подає погодження щодо вилучення та надання земельних ділянок для державних і громадських потреб;
- попередньо розглядає питання щодо розміщення на території району
підприємств, установ  і організацій,  забезпечення екологічної безпеки їх
діяльності, відшкодування за забруднення довкілля, інші екологічні збитки;
- розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування і
забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
- подає свої висновки щодо фінансування програм та інших заходів,
створення і визначення  статусу   цільового   бюджетного   фонду охорони
навколишнього природного середовища;
- організовує, в разі необхідності, проведення екологічної експертизи;
- розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці  регіональних та загальнодержавних програм  охорони довкілля;
- інформує населення про стан навколишнього природного середовища;
- розглядає проекти  рішень  про  організацію  територій  та  об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення й інших територій, що підлягають особливій охороні;
- здійснює   контроль   за   додержанням   законодавства   про   охорону навколишнього природного середовища;
- подає  свої висновки  та  пропозиції щодо  здійснення  заходів  для відновлення  природних ресурсів;
- вживає заходи щодо захисту природних ресурсів;
- попередньо   розглядає   питання   збереження   територій   та  об'єктів природно-заповідного фонду;
- подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по охороні рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин;