Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 7 скликання

Постійна комісія з питань планування, фінансів та бюджету

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань планування, фінансів та бюджету
 
 2015 рік
 
2016 рік
 
2017 рік
 
2018 рік

СКЛАД

постійної комісії з питань планування, фінансів та бюджету
 

Голова комісії - Сідак Олександр Олексійович

Андрушко Сергій Михайлович                           
Мельник Наталія Богданівна  
Підлісний Олександр Сергійович                              
Поступайло Наталія Ростиславівна
Шарко Василь Іванович
Шимко Лариса Степанівна
 

Повноваження постійної комісії районної Ради

з питань планування, фінансів та бюджету

       2.1. Комісія з питань планування, фінансів та бюджету спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо   розглядає   питання   про   виконання районного бюджету   за
попередній   рік, проекти   районного   бюджету   та   програм   соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

       2.2.  Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради

      -  готує та вносить на розгляд сесії, президії районної ради питання з  проблем бюджету та фінансів;

   - контролює хід виконання законодавчих актів та рішень сесій районної ради з питань бюджету;

   - проводить аналіз відповідності проектів рішень районної ради, президії, розпоряджень голови районної ради вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів;

   -  готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною радою надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

   - співпрацює   з   іншими   постійними   комісіями   ради, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні  питань, що стосується розподілу коштів  бюджету;

   -  регулярно   інформує районну раду   про  хід   виконання  районного бюджету;

   - збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях районної ради;

   - при  необхідності  залучає  правоохоронні  та  контролюючі  органи, установи,  а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

  - спільно з іншими комісіями районної ради здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень щодо фінансування районних цільових програм;

  -  контролює ефективність управління коштами районного бюджету, законність і своєчасність руху коштів районного бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;

   -   надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету; - в ході проведення перевірок та аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до районного бюджету, вносить відповідні пропозиції раді;

  - контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, райдержадміністрації, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів;

  - надає методичну, консультативно-дорадчу допомогу органам виконавчої влади, місцевого самоврядування у створенні та діяльності кредитних спілок;

   - готує і дає висновки та відповіді  на звернення органів  виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

  -  розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;

   -  розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.