Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 7 скликання

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань гуманітарної та соціальної політики

 

СКЛАД
 постійної комісії з питань гуманітарної та соціальної політики
 
2015 рік
від 01 грудня 2015 року
від 15 грудня 2015 року
 
2016 рік
від 22 січня 2016 року
від 18 березня 2016 року
від 09 червня 2016 року
від 15 вересня 2016 року
 
2017 рік
від 09 лютого 2017 року
від 21 березня 2017 року
від 27 березня 2017 року
від 27 квітня 2017 року
від 29 травня 2017 року
від 18 липня 2017 року
 
2018 рік
від 14 лютого 2018 року

Голова комісії – 

Зозуля Євгенія Петрівна                            

Краснюк Наталія Михайлівна                                                      

Нижник Олексій Теофанович                                                      

Павленко Анатолій Михайлович

Присяжна Олена Дмитрівна

Присяжний Петро Олександрович            

 

Повноваження постійної комісії районної Ради  з питань гуманітарної та соціальної політики

4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання державної соціальної політики, політики в галузі освіти, охорони здоров’я, культури та духовного відродження, розвитку музейної справи, молодіжної політики і спорту. Готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях:

4.2. Комісія за дорученням Ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- співпрацює  з галузевими управліннями, бере  участь у розробці регіональних комплексних та цільових програм, направлених на покращання освіти та соціального захисту населення району, подає їх на затвердження сесії районної Ради і здійснює контроль за їх виконанням;

- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до  чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районноюрадою  надсилаються  до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

-        здійснює   контроль   за   розвитком   мережі   закладів,   та   установ, організацій системи освіти та культури, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;

-        розглядає та подає на розгляд пленарного засідання Ради проекти обсягів бюджетного фінансування закладів, установ і організацій освіти та культури, медицини та соціального спрямування;

- сприяє створенню умов для виховання, навчання і роботи закладів, установ і організацій системи освіти та культури, а також матеріально-технічному та фінансовому їх забезпеченню;

- сприяє   проведенню   інноваційної  діяльності   системи   загальної середньої освіти;

- бере участь у підготовці проектів цільових програм, сприяє розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури-об'єктів спільної власності територіальних громад району;

-    сприяє забезпеченню охорони пам'яток історії та культури;

-   взаємодіє   в   питаннях   національного   і   духовного   відродження   з релігійними організаціями;

-    сприяє захисту прав і законних інтересів закладів, підприємств і організацій    культурно-мистецької сфери - об'єктів   спільної  власності територіальних громад району;

-    розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволенню потреб та інтересів;

-    здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

- здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацією закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;

- подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярногобезкоштовного підвезення до школи, дитячого садка і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;

- розглядає  питання  соціального  захисту  працівників  освіти,  дітей, учнівської молоді, вивчає умови для їх виховання, навчання;

- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства;

- сприяє у видачі державної допомоги сім'ям з дітьми;

- здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення медикаментами, технічними й іншими засобами,  протезно-ортопедичнимивиробами, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори;

- здійснює контроль за підвищенням рівня якості та забезпеченням
доступності медичної допомоги населенню;

- контролює  виконання  довгострокових  програм  з  питань  охорони здоров'я, материнства і дитинства, заходів з профілактики захворювань;

- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері охорони здоров'я;

- розглядає та  подає висновки  для  виховання  молоді,  розвитку її здібностей, професійної орієнтації;

- розглядає питання  соціального захисту учнівської молоді, в тому числі дітей-сиріт та   дітей,   позбавлених   батьківського піклування, оглядає умови для їх виховання, навчання;

- сприяє розвитку видів спорту (підготовки спортсменів до участі в змаганнях,   організації   спортивних   заходів   тощо),   здійснює   контроль   за реалізацією цих заходів;

- бере участь у перевірці стану роботи з фізичної культури і спорту внавчальних та позашкільних закладах, установах та організаціях;

- сприяє діяльності товариств, асоціацій, які діють у сфері фізичноїкультури і спорту, роботи з молоддю;

- контролює створення умов для заняття фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

- здійснює контроль за забезпеченням розвитку мережі закладів фізичної культури, спорту і туризму;

- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованихповноважень у сфері молодіжної політики, розвитку фізичної культури, спорту;

- співпрацює з галузевими управліннями районної державної адміністрації у питаннях соціального захисту населення , зайнятості учасників АТО та бойових дій, роботи з ветеранами;

- заслуховує звіти начальників управлінь райдержадміністрації в частині виконання делегованих повноважень щодо соціального захисту населення та прав споживачів;

- здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту    пільгових категорій    населення,    в    тому    числі    дотриманням законодавства в частині бронювання для них робочих місць;

- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми;

- сприяє видачі державної допомоги сім'ям з дітьми;

- здійснює контроль за наданням інвалідам грошових виплат (пенсій,допомог, одноразових виплат), забезпеченням медикаментами, технічними й іншими засобами, включаючи автомобілі,    крісла-коляски,    протезно-ортопедичні    вироби, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори; .

-  здійснює контроль за наданням інвалідам побутового, торговельного таіншого обслуговування;