Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 7 скликання

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань економічного розвитку району та управління майном

від 01.12.2015 року                      від 15.12.2015 року
від 22.01.2016 року                      від 28.01.2016 року
від 18.03.2016 року
від 10.06.2016 року                     
від 05.07.2016 року
від 07.09.2016 року №1 
від 07.09.2016 року №2
від 08.02.2017 року
від 21.03.2017 року
від 20.04.2017 року
від 29.05.2017 року
від 18.07.2017 року
від 27.07.2017 року
від 23.11.2017 року
від 19.12.2017 року
 
2018 рік
від 13 лютого 2018 року
від 11 квітня 2018 року
 
СКЛАД
постійної комісії постійної комісії з питань економічного розвитку району та управління майном
 

Голова комісії – Сілко Жанна Олександрівна

Бойко Віктор Володимирович

Колісніченко Лідія Анатоліївна    

Муляр Віталій Володимирович                              

Радзіх Валерій Васильович

Робакідзе Зурабі Каісерович

Щур Віктор Валентинович

 

Повноваження постійної комісії районної Ради з питань економічного розвитку району та управління майном.

3.1.Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає   проекти   програм  соціально-економічного   розвитку району,   звіти   про виконання програм, вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей - промисловості, будівництва,    транспорту,   зв'язку,   енергозбереження,торгівлі, побутового обслуговування, та благоустрою населених пунктів. Курує питання управління спільною власністю територіальних громад району.Готує висновки з цих питань, виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях.

3.2. Комісія, за дорученням ради, її голови та заступника голови

- вивчає діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій- об’єктів спільної власності територіальних громад району.

- здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих районній державній адміністрації повноважень в межах своєї компетенції;

- готує  пропозиції   щодо   внесення   змін,  доповнень   до   чинного законодавства та законопроектів,  а також звернення,  які  після  схвалення районноюрадою  надсилаються до  Верховної  Ради   України, Президента України; Кабінету Міністрів України,

- регулярно   інформує   раду   про   хід   виконання   планів   соціально-економічного розвитку в межах своєї компетенції;

- співпрацює з управлінням економіки райдержадміністрації;

- контролює виконання заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;

- здійснює, відповідно до законодавства, контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення і надання йому послуг підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування;

- аналізує стан виконання заходів, спрямованихна енергозбереження та
впровадження  енергозберігаючих технологій в установах,  організаціях  та підприємствах району;

- контролює організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах для цієї мети коштів, трудових та матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій;

- здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, створенням місць відпочинку громадян, в тому числі проведенням районних місячників благоустрою та екологічного оздоровлення територій, створенням парків,   скверів   та   інших   об'єктів   ландшафтної   архітектури   та   садово паркового мистецтва;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданняхрайонної ради;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідаютьза стан будівництва, комунального      господарства, торгівлі, побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів;

-  здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;.

- співпрацює з організаціями та установами у питаннях одержання від них інформацій, документів, аналітичних та статистичних даних, необхідних для підготовки на сесії районної ради проектів рішень і розпоряджень голови районної ради, здійснює контроль за їх виконанням,

- попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста району та прийняття рішень про передачу, права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста; що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність;

- погоджує  призначення  та  звільнення  керівників  об’єктів  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;

- визначає доцільність, порядок та умови приватизації об‘єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;

- погоджує питання щодо відчуження, здачі в оренду, купівлі, передачі та списання .майна об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;

- встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району,

- аналізує звіти про ефективність використання та хід і результати відчуження майна об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;

- за пропозицією сільських, селищних, міської рад вивчає питання щодо передачі   до   комунальної   власності   відповідних   територіальних   громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, містарайону, які знаходяться на їх території і задовольняють потреби виключно цих територіальних громад.

-   розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозиції виборців, сприяє організації їх виконання;