Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 7 скликання

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань депутатської діяльності,взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, військовими, громадськими формуваннями та адміністративно - територіального устрою

2015 рік
 
2016 рік
 
2017 рік
 
2018 рік

 

СКЛАД
постійної комісії з питань зміцнення законності та правопорядку, соціального захисту населення, роботи з ветеранами
 

Голова комісії – Степанишин Сергій Мірчович

Андрушко Галина Василівна

Бузін Михайло Іванович

Жовмір Олег Іванович

Колкевич Олександр Станіславович

Малюта Світлана Володимирівна

Марценюк Анатолій Миколайович

Повноваження постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності,взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, військовими, громадськими формуваннями та адміністративно - територіального устрою.

1.1. Комісія за дорученням ради або за письмовим зверненням  депутатів розглядає питання, пов'язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, адміністративно – територіального устрою, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях;

- спільно  з   комісією районної ради з питань  бюджету   вивчає  та попередньо   розглядає   питання про виконання районного бюджету за попередній  рік, проекти районногобюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік;

- контролює   виконання  рішень з питань відання постійної комісії районної ради.

1.2.Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- розробляє та подає свої пропозиції щодо режимних моментів роботи ради та її органів;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною  радою надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України;

- за рішенням районної виборчої комісії по виборах депутатів районної ради готує проекти рішень з питань дострокового припинення повноважень  депутатів ради;

- здійснює аналіз діяльності депутатів у роботі районної ради, її органів та у виборчих округах, подає свої пропозиції з цих питань голові ради або на розгляд ради;

- розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою районну;

- вносить на розгляд ради питання щодо клопотань перед відповідними
органами про присвоєння почесних звань та імен видатних діячів згідно вимог чинного законодавства;

- бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях районної ради, доводить їх до виконавців для вжиття заходів та здійснює контроль за їх реалізацією;

- здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів під час проведення "Депутатського тижня" та єдиного дня депутата в районні;

- узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені під час проведення
єдиного дня депутата та депутатського тижня, доводить їх до виконавців;

- контролює дотримання  регламенту районноїради,  в  тому  числі здійснює моніторинг щодо планування, підготовки, перегляду, прийняття та відстеження актів районної ради;

-   сприяє розвитку інформаційного простору району;

-   сприяє організації та проведенню публічних заходів, круглих столів з питань, що входять до її компетенції;

- контролює дотримання  Регламенту районноїради,  в  тому  числі здійснює моніторинг щодо планування, підготовки, перегляду, прийняття та відстеження актів районної ради;

- контролює виконання Єдиної комплексної правоохоронної програми та інших довгострокових програм;

- взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною    контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;

- співпрацює з Координаційно-методичною радою з правової освіти населення,   правоохоронними органами та районним управлінням юстиції в питаннях профілактики злочинності в районі;

- співпрацює з волонтерськими організаціями у питаннях допомоги військовослужбовцям;

- здійснює відповідно до законодавства, контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, комунальних й інших послуг населенню в межах визначених законом повноважень;

- при  необхідності  розглядає звернення  громадян  щодо дотримання законності   при  організаційно-правових  основах  боротьби  з  організованою злочинністю,   попереднього   ув'язнення,   оперативно-розшукової  діяльності, боротьби з корупцією й інших нормативних актів з цих питань:

- сприяє дотриманню вимог земельного законодавства;

- попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них проекти рішень.