Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 6 скликання

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014 в частину 10 статтю 47 Закону україни "Про місцеве самоврядування в Україні" висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань роботи промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, побуту та підприємницьких структур

 

СКЛАД

постійної комісії з питань роботи промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, побуту та підприємницьких структур

Голова комісії - Бойко Віктор Володимирович

Барда Володимир Степанович

Гавриш Юлія Костянтинівна

Дем’яненко Віталій Володимирович

Коваль Анатолій Валерійович

Костур Олександр Васильович

Козаченко Андрій Анатолійович

Семчишин Григорій Павлович     

Додаток 5

до Положення про постійні комісії

районної Ради  6 скликання

 

Повноваження постійної комісії районної Ради з питань

роботи промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва,

побуту та підприємницьких структур

 

1.Комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядає   проекти   програм   соціально-економічного   розвитку,   звіти   про виконання програм, вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей   промисловості,   транспорту,   зв'язку   та   енергозбереження,   готує висновки з цих питань, виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях.

2.Комісія за дорученням Ради, її голови та заступників голови вивчає
діяльність райдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних Раді.

3.Комісія:

- здійснює контроль за виконанням рішень Ради та делегованих районній
державній адміністрації повноважень в межах своєї компетенції;

- проводить аналіз стану соціально-економічного розвитку району;

- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною Радою  надсилаються  до  Верховної Ради  України, Президента України, Кабінету міністрів України;

- регулярно контролює та інформує районну Раду про хід виконання планів соціально-економічного розвитку;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її
компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної Ради;

- аналізує стан виконання заходів, спрямованихна енергозбереження та
впровадження  енергозберігаючих технологій в установах,  організаціях  та підприємствах району;

- спільно з іншими комісіями районної Ради здійснює контроль за
виконанням прийнятих районною Радою рішень щодо районного бюджету в частині фінансування районних цільових програм, спрямованих на виконання планів соціально-економічного розвитку;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан соціально-економічного розвитку;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до
Закону України "Про звернення громадян" .Береучасть у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;

4.Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії Ради для попереднього обговорення.

5.Комісія  у  питаннях,  які  належать до  її відання,  та  в  порядку, визначеному  цим  положенням, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", " Про службу в органах місцевого самоврядування ,"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.