Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 6 скликання

   Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014 в частину 10 статтю 47 Закону україни "Про місцеве самоврядування в Україні" висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань проведення економічних реформ, регулювання комунальної власності та приватизації, благоустрою, комплексного розвитку населених пунктів

1. Протокол засідання постійної комісії від 29 травня 2014 року.

2. Протокол засідання постійної комісії від 06 червня 2014 року.

3. Протокол засідання постійної комісії від 28  липня 2014 року.

4. Протокол засідання постійної комісії від 07 серпня 2014 року. 

5. Протокол засідання постійної комісії від 16 жовтня 2014 року.

6. Протокол засідання постійної комісії від 06 січня 2015 року.

7. Протокол засідання постійної комісії від 17 лютого 2015 року.

8. Протокол заісдання постійної комісії від 15 червня 2015 року

СКЛАД

постійної комісії з питань проведення економічних реформ, регулювання комунальної власності та приватизації, благоустрою, комплексного розвитку населених пунктів
 
Голова комісії - Протопіш Іван Григорович
Бородаєвський Ігор Юліанович
Жовмір Олег Іванович
Ліщук Оляна Дмитрівна
Радзіховський Олександр Михайлович
Самолюк Іван Степанович
Сідак Олександр Олексійович
Додаток 7
до Положення про постійні комісії
районної  ради 6 скликання
 
Повноваження постійної комісії районної Ради
з питань проведення  економічних  реформ, регулювання
комунальної власності та приватизації, благоустрою,
комплексного розвитку населених пунктів.
 
1. Комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку в частині будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях;
2. Комісія, за дорученням Ради, її голови та заступників голови вивчає діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних Раді.
3. Комісія:
- здійснює контроль за виконанням рішень Ради та делегованих районній державній адміністрації повноважень в межах своєї компетенції;
- співпрацює з управлінням економіки райдержадміністрації;
- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного законодавства та законопроектів,  а також звернення,  які  після  схвалення районноюРадою  надсилаються до  Верховної  Ради   України, Президента України; Кабінету Міністрів України,
- регулярно   інформує   Раду   про   хід   виконання   планів   соціально-економічного розвитку в межах своєї компетенції;
- контролює виконання заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту І зв'язку;
- здійснює, відповідно до законодавства, контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення і надання йому послуг підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування;
- контролює організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах для цієї мети коштів, трудових та матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій;
- здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, створенням місць відпочинку громадян, в тому числі проведенням районних місячників благоустрою та екологічного оздоровлення територій, створенням парків,   скверів   та   інших   об'єктів   ландшафтної   архітектури   та   садово паркового мистецтва;
- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданняхрайонної Ради;
- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідаютьза стан будівництва, комунального      господарства, торгівлі, побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів;
-  здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;.
- співпрацює з організаціями та установами у питаннях одержання від них інформацій, документів, аналітичних та статистичних даних, необхідних для підготовки на сесії районної Ради проектів рішень і розпоряджень голови районної Ради, здійснює контроль за їх виконанням,
 
- попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста району та прийняття рішень про передачу, права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста; що перебувають в управлінні районної Ради, у державну власність;
- погоджує  призначення  та  звільнення  керівників  об’єктів  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- визначає доцільність, порядок та умови приватизації об‘єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- погоджує питання щодо відчуження, здачі в оренду, купівлі, передачі та списання .майна об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району,
- аналізує звіти про ефективність використання та хід і результати відчуження майна об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- за пропозицією сільських, селищних, міської рад вивчає питання щодо передачі   до   комунальної   власності   відповідних   територіальних   громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, містарайону, які знаходяться на їх території і задовольняють потреби виключно цих територіальних громад.
-   розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозиції виборців, сприяє організації їх виконання;
4. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії Ради для попереднього обговорення.
5.Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим  положенням, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та іншими законами, має право отримувати від керівників, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.