Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 6 скликання

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014 в частину 10 статтю 47 Закону україни "Про місцеве самоврядування в Україні" висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань зміцнення законності та правопорядку, соціального захисту населення, роботи з ветеранами

1. Протокол засідання постійної комісії від 30 травня 2014 року.

2. Протокол засідання постійної комісії від 16 жовтня 2014 року.

3. Протокол засідання постійної комісії від 26 грудня 2014 року.

 

СКЛАД
постійної комісії з питань зміцнення законності та правопорядку, соціального захисту населення, роботи з ветеранами
 
Голова комісії - Янківський Віктор Петрович
Колкевич Олександр Станіславович
Кубик Володимир Анатолійович
Кушнір Богдан Володимирович
Осипчук Дмитро Володимирович
Ясінський Анатолій Іларіонович
Додаток 6
до Положення про постійні комісії
районної ради  6 скликання
 
Повноваження постійної комісії районної Ради
з питань зміцнення законності та правопорядку,
соціального захисту населення, роботи з ветеранами.
 
1.Комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях;
- спільно з комісією районної Ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питанняпро виконання районного бюджету за попередній рік, проекти районного бюджету    та    програм    соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.
2.Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або з власної ініціативи:
- здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України,  інших  нормативних  актів  Верховної Ради  України,  Президента України та Кабінету міністрів України;
- попередньо розглядає та готує висновки і пропозиції щодо проектів рішень, які вносяться іншими суб'єктами чи з власної ініціативи на розгляд Ради;
- контролює дотримання  Регламенту районноїРади,  в  тому  числі здійснює моніторинг щодо планування, підготовки, перегляду, прийняття та відстеження актів районної Ради;
- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного законодавства законопроектів, а також звернення, які після  схвалення районною Радою надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
- контролює виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2000- 2010 роки;
- співпрацює з Координаційно-методичною радою з правової освіти населення,   правоохоронними органами та районним управлінням юстиції в питаннях профілактики злочинності в районі;
- може звертатися з клопотанням до суду, прокуратури про перегляд в порядку нагляду справ згідно з чинним законодавством України;
- бере   участь   в  роботі   конференцій   (колегій)   суддів,   адвокатури, управління юстиції, управління Міністерства внутрішніх справ в районі, прокуратури, інших правоохоронних та контролюючих органів з питань, що належать до компетенції комісії;
- взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною    контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;
- здійснює відповідно до законодавства, контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, комунальних й інших послуг населенню в межах визначених законом повноважень;
- дає    консультації    та    юридичні    висновки    органам    місцевого самоврядування, громадянам, об'єднанням громадян тощо;
- при  необхідності  розглядає звернення  громадян  щодо дотримання законності   при  організаційно-правових  основах  боротьби  з  організованою злочинністю,   попереднього   ув'язнення,   оперативно-розшукової  діяльності, боротьби з корупцією й інших нормативних актів з цих питань:
- сприяє дотриманню вимог земельного законодавства;
- попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них проекти рішень;
- розглядає інші питання, які відносяться до    відання    комісії та районної Ради;
- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до відання постійної комісії;
- співпрацює з галузевими управліннями районної державної адміністрації у питаннях соціального захисту населення , зайнятості, роботи з ветеранами;
- заслуховує звіти начальників управлінь райдержадміністрації в частині виконання делегованих повноважень щодо соціального захисту населення та прав споживачів;
- здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту    пільгових категорій    населення,    в    тому    числі    дотриманням законодавства в частині бронювання для них робочих місць;
- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми;
- сприяє видачі державної допомоги сім'ям з дітьми;
- здійснює контроль за наданням інвалідам грошових виплат (пенсій,допомог, одноразових виплат), забезпеченням медикаментами, технічними й іншими засобами, включаючи автомобілі,    крісла-коляски,    протезно-ортопедичні    вироби, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори; .
-  здійснює контроль за наданням інвалідам побутового, торговельного таіншого обслуговування;
3.Свої висновки комісія може подавати на розгляд Інших комісій, президії Ради для попереднього обговорення.
4.Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” та іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.