Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 6 скликання

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014 в частину 10 статтю 47 Закону україни "Про місцеве самоврядування в Україні" висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, материнства і дитинства, роботи з молоддю, культури та духовного відродження.

від 03.06.2014 року

від 6 січня 2015 року.

від 15 червня 2015 року.

СКЛАД
постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, материнства і дитинства, роботи з молоддю, культури та духовного відродження.
 
Голова комісії - Нижник Олексій Теофанович
Гуцал Тамара Василівна
Жовмір Андрій Олегович
Карпусь Сергій Михайлович
Мельник Світлана Миколаївна 
Мудла Василь Васильович
Павленко Анатолій Михайлович
Помацький Олександр Федорович
Шимко Лариса Степанівна
 
Додаток 3
до Положення про постійні комісії
                                                                                                          районної ради  6 скликання                                                                                      
 
Повноваження постійної комісії районної Ради
 з питань освіти, охорони здоров'я, материнства і дитинства,
роботи з молоддю, культури та духовного відродження.
 
1. Комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання державної політики в галузі освіти, охорони здоров’я, культури та духовного відродження, подає свої рекомендації щодо розвитку музейної справи, готує висновки з цих питань виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях:
2. Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або з власної ініціативи:
- співпрацює  з галузевими управліннями, бере  участь у розробці регіональних комплексних та цільових програм, направлених на покращання освіти населення району, подає їх на затвердження сесії районної Ради і здійснює контроль за їх виконанням;
- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до  чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районноюРадою  надсилаються  до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;
-        здійснює   контроль   за   розвитком   мережі   закладів,   та   установ, організацій системи освіти та культури, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;
-        розглядає та подає на розгляд пленарного засідання Ради проекти обсягів бюджетного фінансування закладів, установ і організацій освіти та культури;
- сприяє створенню умов для виховання, навчання і роботи закладів, установ і організацій системи освіти та культури, а також матеріально-технічному та фінансовому їх забезпеченню;
- сприяє   проведенню   інноваційної  діяльності   системи   загальної середньої освіти;
- бере участь у підготовці проектів цільових програм, сприяє розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури-об'єктів спільної власності територіальних громад району;
-    сприяє забезпеченню охорони пам'яток історії та культури;
-   взаємодіє   в   питаннях   національного   і   духовного   відродження   з релігійними організаціями;
-    сприяє захисту прав і законних інтересів закладів, підприємств і організацій    культурно-мистецької сфери - об'єктів   спільної  власності територіальних громад району;
-    розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволенню потреб та інтересів;
-    здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
- здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацією закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;
- подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярногобезкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;
- розглядає  питання  соціального  захисту  працівників  освіти,  дітей, учнівської молоді, вивчає умови для їх виховання, навчання;
- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства;
- сприяє у видачі державної допомоги сім'ям з дітьми;
- здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення медикаментами, технічними й іншими засобами,  протезно-ортопедичнимивиробами, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори;
- здійснює контроль за підвищенням рівня якості та забезпеченням
доступності медичної допомоги населенню;
- контролює  виконання  довгострокових  програм  з  питань  охорони здоров'я, материнства і дитинства, заходів з профілактики захворювань;
- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері охорони здоров'я;
- розглядає та  подає висновки  для  виховання  молоді,  розвитку її здібностей, професійної орієнтації;
- розглядає питання  соціального захисту учнівської молоді, в тому числі дітей-сиріт та   дітей,   позбавлених   батьківського піклування, оглядає умови для їх виховання, навчання;
- сприяє розвитку видів спорту (підготовки спортсменів до участі в змаганнях,   організації   спортивних   заходів   тощо),   здійснює   контроль   за реалізацією цих заходів;
- бере участь у перевірці стану роботи з фізичної культури і спорту внавчальних та позашкільних закладах, установах та організаціях;
- сприяє діяльності товариств, асоціацій, які діють у сфері фізичноїкультури і спорту, роботи з молоддю;
- контролює створення умов для заняття фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;
- здійснює контроль за забезпеченням розвитку мережі закладів фізичної культури, спорту і туризму;
- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованихповноважень у сфері молодіжної політики, розвитку фізичної культури, спорту.