Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 6 скликання

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014 в частину 10 статтю 47 Закону україни "Про місцеве самоврядування в Україні" висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань планування, фінансів та бюджету

2014 рік
від 03.04.2014 року                        від 14.04.2014 року                              від 24.04.2014 року                        від 22.05.2014 року                            від 05.06.2014 року                        від 31.07.2014 року
від 31.07.2014 року                        від 07.08.2014 року
від 22.08.2014 року                        від 04.09.2014 року
від 16.09.2014 року                        від 23.09.2014 року
від 30.09.2014 року                        від 02.10.2014 року
від 03.10.2014 року                        від 07.10.2014 року
від 09.10.2014 року                        від 17.10.2014 року
від 30.10.2014 року                        від 04.11.2014 року
від 10.11.2014 року                        від 12.11.2014 року
від 18.11.2014 року                        від 24.11.2014 року
від 03.12.2014 року                        від 08.12.2014 року
від 10.12.2014 року                        від 16.12.2014 року
від 19.12.2014 року                        від 23.12.2014 року
від 25.12.2014 року                        від 26.12.2014 року
від 29.12.2014 року                       
 
2015 рік
від 17.01.2015 року                       від 05.02.2015 року    додаток
від 20.02.2015 року                       від 23.02.2015 року
від 10.03.2015 року                       від 18.03.2015 року
від 25.03.2015 року   додаток       від 26.03.2015 року
від 31.03.2015 року  додаток       від 02.04.2015 року   додаток
від 09.04.2015 року  додаток       від 16.04.2015 року   додаток
від 25.04.2015 року  додаток       від 08.05.2015 року  
від 15.05.2015 року
від 22.05.2015 року                     від 25.05.2015 року
від 08.06.2015 року                     від 15.06.2015 року
від 19.06.2015 року                     від 24.06.2015 року
від 06.07.2015 року                     від 09.07.2015 року
від 23.07.2015 року                     від 06.08.2015 року
від 14.08.2015 року                     від 25.08.2015 року
від  03.09.2015 року                   від 10.09.2015 року
від 21.09.2015 року                    від 28.09.2015 року
від 29.09.2015 року                     від 05.10.2015 року
від 08.10.2015 року                     від 13.10.2015 року
від 22.10.2015 року                     від 27.10.2015 року
від 04.11.2015 року
від 09.11.2015 року                                                         

СКЛАД

постійної комісії з питань планування, фінансів та бюджету

Голова комісії - Слободяник Григорій Михайлович

Вихристюк Віктор Костянтинович

Заболотний Микола Андрійович

Колісніченко Лідія Анатоліївна

Малюта Володимир Данилович

Мельник Наталія  Богданівна

Муляр Віталій Володимирович

Педос Сергій Миколайович

Присяжний Петро Олександрович

Рудий Борис Петрович

Додаток 2

до Положення про постійні комісії

районної ради  6 скликання

Повноваження постійної комісії районної Ради

з питань планування, фінансів та бюджету

1.Комісія з питань планування, фінансів та бюджету спільно з іншими профільними комісіями районної Ради за дорученням Ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо   розглядає   питання   про   виконання районного бюджету   за
попередній   рік, проекти   районного   бюджету   та   програм   соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

2.Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або за
власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання Ради

- готує та вносить на розгляд сесії, президії районної Ради питання з проблем бюджету та фінансів;

- контролює хід виконання законодавчих актів та рішень сесій районної Ради з питань бюджету;

- проводить аналіз відповідності проектів рішень районної Ради, президії, розпоряджень голови районної Ради вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів;

- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною Радою надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

- співпрацює   з   іншими   постійними   комісіями   Ради, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні  питань, що стосується бюджету:

-  регулярно   інформує районну Раду   про  хід   виконання  районного бюджету;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях районної Ради;

- при  необхідності  залучає  правоохоронні  та  контролюючі  органи, установи,  а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

- спільно з іншими комісіями районної Ради здійснює контроль за виконанням прийнятих районною Радою рішень щодо фінансування районних цільових програм;

- контролює ефективність управління коштами районного бюджету, законність і своєчасність руху коштів районного бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;

- надає, консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету. В ході проведення перевірок та аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до районного бюджету, вносить відповідні пропозиції Раді;

- контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, райдержадміністрації, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів;

- надає методичну, консультативно-дорадчу допомогу органам виконавчої влади, місцевого самоврядування у створенні та діяльності кредитних спілок;

- готує і дає висновки та відповіді  на звернення органів  виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;

- розглядає інші питання, які віднесені до відання районної Ради та комісії

            3.Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, Бюджетним кодексом України та іншими Законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філій, відділень необхідні матеріали і документи.