Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 6 скликання

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014 в частину 10 статтю 47 Закону україни "Про місцеве самоврядування в Україні" висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та гласності, адміністративно–територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування

 

СКЛАД

постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та гласності, адміністративно–територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування

Голова комісії - Красовський Ярослав Йосипович

Бицкало Богдан Васильович

Мідяний Василь Васильович

Пащенко Наталія Григорівна

Томчук Олеся Валеріївна

Швець Олег Васильович

Додаток 1

до Положення про постійні комісії

районної ради 6 скликання

 

Повноваження постійної комісії районної ради з питань,

депутатської діяльності,  етики та гласності,

адміністративно-територіального устрою, взаємодії

з органами місцевого самоврядування

 

1.Комісія за дорученням Ради або за письмовим зверненням  депутатів розглядає питання, пов'язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, готує висновки з цих питань; виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях;

- спільно  з   комісією районної Ради з питань  бюджету   вивчає  та попередньо   розглядає   питання про   виконання районного бюджету   за попередній  рік, проекти районногобюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік;

- контролює   виконання  рішень з питань відання постійної комісії районної Ради.

2.Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або з власної ініціативи:

- розробляє та подає свої пропозиції щодо режимних моментів роботи Ради та її органів;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною  Радою надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України;

- за рішенням районної виборчої комісії по виборах депутатів районної Ради готує проекти рішень з питань дострокового припинення повноважень  депутатів Ради;

- здійснює аналіз діяльності депутатів у роботі районної Ради, її органів та у багатомандатному виборчому окрузі, подає свої пропозиції з цих питань голові Ради або на розгляд Ради;

- розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою районну;

- вносить на розгляд Ради питання щодо клопотань перед відповідними
органами про присвоєння почесних звань та імен видатних діячів згідно вимог чинного законодавства;

- бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної Ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях районної Ради, доводить їх до виконавців для вжиття заходів та здійснює контроль за їх реалізацією;

- здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів під час проведення "Депутатського тижня" та єдиного дня депутата в районні;

- узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені під час проведення
єдиного дня депутата та депутатського тижня, доводить їх до виконавців;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;

-   сприяє розвитку інформаційного простору району;

-   сприяє організації та проведенню публічних заходів, круглих столів з питань, що входять до її компетенції;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до компетенції комісії.

3.Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних комісій, президії Ради для попереднього обговорення.

4.Комісія у питаннях,  які   належать  до її відання,  та  в   порядку,
визначеному     цим     положенням, Законами  України "Про     місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", " Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та іншимизаконами, має. право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документів.