Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Районна рада 6 скликання

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014 в частину 10 статтю 47 Закону україни "Про місцеве самоврядування в Україні" висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

постійної комісії з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних ресурсів і реформування земельних відносин та охорони природи

2014 рік

       від 13.01.2014 року                                       від 20.02.2014 року

       від 20.03.2014 року                                       від 03.06.2014 року 

       від 31.07.2014 року                                       від 16.10.2014 року

2015 рік

      від 06.01.2015 року                                        від 20.01.2015 року

     від 15.06.2015 року                                         від 25.06.2015 року

СКЛАД

постійної комісії з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних ресурсів і реформування земельних відносин та охорони природи

Голова комісії - Пономар Юрій Васильович

Гуменюк Володимир Володимирович

Кірсанов Олександр Григорович

Петрик Анатолій Павлович

Подзігун Андрій Михайлович

Слободянюк Андрій Леонідович

Томчук Валерій Іванович

Щур Віктор Валентинович

Додаток 4

до Положення про постійні комісії

районної ради 6 скликання

Повноваження постійної комісії районної Ради

з питань агропромислового комплексу, регулювання

земельних ресурсів і реформування земельних відносин

та охорони природи.

 

1.Комісія за дорученням Ради або за власною Ініціативою попередньо розглядає питання, віднесені до її компетенції, бере участь у здійсненні програм   щодо   розвитку   сільського   господарства,   створенні   умов   для обслуговуючих     підприємств,     підприємств     переробної     промисловості агропромислового комплексу, а також сприяє рівноправному розвитку всіх форм    власності    на    землю,    майно    та    господарювання,    ефективному використанню й охорони земель, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях,співпрацює  з  управлінням  агропромислового   розвитку райдержадміністрації

2.Комісія за дорученням Ради, голови, заступників голови Ради або за  власною   ініціативою   вивчає   питання   власних  та  делегованих районній державній адміністрації повноважень щодо питань агропромислового розвитку району;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з
питань, які безпосередньо розглядаються Радою і визначені в Земельному  кодексі  України, Лісовому кодексі України та інших законодавчих актах України;

- готує   пропозиції   щодо   внесення   змін,   доповнень   до   чинного
законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення районною  Радою  надсилаються  до  Верховної  Ради  України,  Президента України, Кабінету Міністрів України;

- подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі та
землекористувачів;

- здійснює  контроль  за  виконанням  програми  розвитку  особистих підсобних господарств району ;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з
питань,   які   безпосередньо   розглядаються   Радою   і    визначені чинним законодавством;

- вивчає та подає пропозиції щодо створення та діяльності селянських
(фермерських) та інших господарств району;

- вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та
організаційних умов діяльності  сільськогосподарських  підприємств різних форм господарювання;

- подає рекомендації щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетності
розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери села ;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції,організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної Ради;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку
агропромислового комплексу району ;

- розглядає питання фінансування заходів    щодо   раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

- подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі і землекористувачів, поліпшення якості земель, підвищення родючості ґрунтів і  продуктивності земель;

- здійснює контроль за виконанням заходів земельної реформи в районі ;

- подає висновки щодо погодження місць розташування об'єктів;
- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань,   які   безпосередньо   розглядаються   Радою   і   визначені чинним законодавством;

- подає погодження щодо вилучення та надання земельних ділянок для державних і громадських потреб;

- попередньо розглядає питання щодо розміщення на території району
підприємств, установ  і організацій,  забезпечення екологічної безпеки їх
діяльності, відшкодування за забруднення довкілля, інші екологічні збитки;

- розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування і
забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

- подає свої висновки щодо фінансування програм та інших заходів,
створення і визначення  статусу   цільового   бюджетного   фонду охорони
навколишнього природного середовища;

- організовує, в разі необхідності, проведення екологічної експертизи;

- розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці  регіональних та загальнодержавних програм  охорони довкілля;

- інформує населення про стан навколишнього природного середовища;

- розглядає проекти  рішень  про  організацію  територій  та  об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення й інших територій, що підлягають особливій охороні;

- здійснює   контроль   за   додержанням   законодавства   про   охорону навколишнього природного середовища;

- подає  свої висновки  та  пропозиції щодо  здійснення  заходів  для відновлення  природних ресурсів;

- вживає заходи щодо захисту природних ресурсів;

- попередньо   розглядає   питання   збереження   територій   та  об'єктів природно-заповідного фонду;

- подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по охороні рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин;