Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Депутати схвалили Програму економічного і соціального розвитку району на 2018 рік

На засіданні 20 сесії районної ради депутати районної ради схвалили Програму економічного і соціального розвитку Тиврівського району на 2018 рік. Як зазначив начальник управління економіки райдержадміністрації Лєнніков В.А., Програма економічного і соціального розвитку Тиврівського району на 2018 рік (далі – Програма) розроблена з метою аналізу соціально-економічної ситуації в районі за попередній період та визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на розвиток району. Вона передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні району.

У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери району.

Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку району в 2018 році, відповідно до стратегії та пріоритетів розвитку на основі об’єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадськості, шляхом посилення економічної активності і економічного зростання.

Основною метою Програми  є забезпечення розвитку економіки, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання, розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту населення. 

Цілями та завданнями Програми є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

-  запровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними показниками, зменшеною енерго - і ресурсоємністю виробництва;

-  продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергоощадних технологій у галузях виробництва;

-  стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів;

-   створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього;

-   раціональне використання бюджетних коштів,зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

-   продовження роботи з екологічного захисту та техногенної безпеки шляхом реалізації програм із забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу району та реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій району від наслідків можливих надзвичайних ситуацій;

-  реалізація комплексу заходів із збереження пам'яток культурної спадщини: збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій,  заохочення комерційного використання пам’яток культурної спадщини;

-  удосконалення освітньої галузі регіону, покращення умов навчання та виховання;

-  вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району шляхом залучення різних джерел фінансування;

- впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій обробітку ґрунту і вирощування сільськогосподарських культур;

-  забезпечення зайнятості сільського населення;

-  створення умов для зростання обсягів іноземних інвестицій;

-   максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів. 

Лєнніков В.А. подякував голові районної ради Красовському Я.Й. та виконавчому апарату районної ради за співпрацю під час підготовки даного проекту рішення, який без перебільшення можна назвати одним з основних документів життєдіяльності району.

За даний проект рішення проголосували 24 депутати.

 

Всі новини