Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Центр первинної медико-санітарної допомоги

Організація роботи закладу

Організація роботи центру первинної медико-санітарної допомоги повинна бути забезпечена відповідно до діючих нормативно-правових документів:

Законів України:

          Закону України від 07.07.2011 №3611-VI „Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги”;

          Закону України від 07.07.2011 №3612-VI „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”;

 

          Наказів МОЗ України:

          від 29.06.2011 №384 „Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги”;

          від 05.10.2011 №646 „Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”;

          від 28.10.2011 №716 „Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності”;

          від 04.11.2011 №756 „Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації”;

          від 23.02.2012 №129 „Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”;

          від 23.02.2012 №132 „Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу”;

          від 23.02.2012 №130 „Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню”;

          від 04.11.2011 №755 „Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи”

          від 02.11.2011 № 743 „Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги”;

          від 23.02.2012 №131 „Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи”;

          від 15.07.2011 №417 „Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”;

          від 13.04.2011 №204 „Про затвердження та впровадження примірного переліку послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання”;

          від 02.02.2011 № 49 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”;

          від 23.02.2001 №72 „Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини”;

          від 17.012005 №24 „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”;

          від 16.12.2003 №584 „Про затвердження правил зберігання та контролю якості лікарських засобів в ЛПЗ”;

         від 21.01.2010 №11 „Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України”;

          від 27.08.2010 № 728 „Про диспансеризацію населення”;

          від 14.03.2011 № 142 „Критерії державної акредитації закладів охорони здоров’я”;

          спільний наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, МОЗ України від 25 жовтня 2011 року N 102/685/692 „Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини”.