Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію
Будинок дитячої та юнацької творчості

перелік програм

 
 
Міністерство освіти та науки надало перелік навчальних програм для позашкільних закладів освіти, які схвалені до використання у позашкільних навчальних закладах.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки до стурктурних підрозділів з питань освіти та науки.

"У 2017 році 29 навчальних програм з позашкільної освіти дослідницько-експериментального, туристсько-краєзнавчого, фізкультурно-спортивного, художньо-естетичного, науково-технічного напрямів позашкільної освіти отримали гриф Міністерства освіти і науки України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та схвалені до використання в позашкільних навчальних закладах", - йдеться у листі.

Навчальні програми з позашкільної освіти, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, доступні на офіційних веб-сайтах Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти та державних центрів позашкільної освіти: Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Національного центру «Мала академія наук України»Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молодіУкраїнського державного центру позашкільної освіти.

Навчальна програма – це нормативний документ, в якому окреслюється коло основних знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремо взятого навчального предмету. Вона містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, розподіл тем за роками навчання та час, відведений на вивчення всього курсу. Зараз у школах використовують два види навчальних програм: типові програми та робочі шкільні програми. Навча́льна програ́мадисципліни визначає її місце і значення у процесі формування фахівця, її загальний зміст, знання та уміння, які набуває студент у результаті вивчення дисципліни. Навчальна програма дисципліни містить у собі дані про обсяг дисципліни (у годинах та кредитах), перелік тем та видів занять, дані про підсумковий контроль тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні програми Тиврівського районного БДЮТ

 

Назва програми

Видання

Види програми: типова, адаптована, експериментальна

(дані про апробацію

Термін навчання за рівнями (початковий, основний, вищий)

Автор програми

Орган, який затвердив програму, дата затвердження

1.

Програма гуртка «Виготовлення сувенірів»

 

МОН Український державний центр позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям.

 Випуск 1. Київ - 2014

типова

основний

Авторський колектив: БиковськийТ.В., Вихренко Т.О.

та інші

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.)

2.

Програма гуртка «Пішохідний туризм»

Навчальна програма з

позашкільної освіти

туристсько-краєзнавчого напряму (спортивно-туристський профіль),

( випуск 2)

типова

основний

Поліщук М.І.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки спорту України

(лист Міністерства освіти науки  України від 04.07 2013. № 1/11-10903)

3.

Програма гуртка «Судномоделювання»

МОН Український державний центр позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям.

 Випуск 1. Київ - 2014

типова

початковий

Авторський колектив: БиковськийТ.В., Вихренко Т.О. та інші

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.)

4.

Програма гуртка «Англійська мова»

Навчальна програма з

позашкільної освіти

гуманітарного напряму

адаптована

початковий

автор: Трофименко І.М.

Затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 07.09.2015 № 259 2015 року. Схвалено на засіданні науково-методичної ради районного методичного кабінету. Протокол № 1 від 04.09.2015 року.

5.

Програма гуртка «Фольклор та етнографія народу України»

Програми з позашкільної освіти: дослідницько-експериментального напряму (упор. О. В. Лісовий, С. О. Лихота.). – - К.: ТОВ «Інформаційні системи»– Вип2

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19 травня 2010 р. № 1/11-4221)

Рекомендовано вченою радою Інституту екології, економіки та права

(протокол № 6 від 21.01.2010 р.)

 Рекомендовано науково-методичною радою Українського державного центру «Мала академія наук України» (протокол №1 від 18.01.2010 р.)

адаптована

основний

Група авторів:

Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, д-р пед. наук, О. І. Борзенко, д-р філ. наук, професор, Л. В. Бутрин, Л. А. Кузьменко, Т. П. Левчук, канд. філ. наук, доцент, О. В. Лісовий, С. О. Лихота, І. В. Мітіна, М. М. Николин, канд. пед. наук, О. С. Тараненко, Л. І. Фіялковська, І. М. Шевченко

Затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 04.09.2017 № 264. Схвалено на засіданні науково-методичної ради районного методичного кабінету. Протокол № 1 від 04.09.2017 року.

6.

Програмагуртка «Авіамоделювання»

МОН Український державний центр позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям.

 Випуск 1. Київ - 2014

типова

основний

Авторський колектив: БиковськийТ.В., Вихренко Т.О. та інші

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.)

7.

Програма гуртка «Картингу»

МОН Український державний центр позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям.

 Випуск 1. Київ - 2014

типова

основний

Авторський колектив: БиковськийТ.В., Вихренко Т.О. та інші

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.)

10.

Програма гуртка «Гончарство»

 

МОН Український державний центр позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям.

 Випуск 1. Київ - 2014

типова

основний

Авторський колектив: БиковськийТ.В., Вихренко Т.О. та інші

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.)

11.

Програма гуртка «Вокальний спів»

Навчальна програма з

позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

адаптована

початковий

автор: Вергелес В.В.

Затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 09.09.2016 № 269. Схвалено на засіданні науково-методичної ради районного методичного кабінету. Протокол № 1 від 06.09.2016 року.

12.

Програма гуртка «Тістопластика»

Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді

типова

основний

Місюра Ю.В.,Заєць Л.П.,Пилипчук О.Г.

Затверджено наказом Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації 23.09.2013 Протокол № 6 від 04.09.2013 року.

13.

Програма гуртка «Студія образотворчого мистецтва»

МОН України. Український Державний центр позашкільної освіти. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, національний педагогічний університет ім.. Драгоманова  М.П. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму. Випуск 2.Київ «Грамота»- 2009р.

типова

основний

упор. Ткачук В.В..

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 від 18.07.2007 р.)

14

Програма гуртка «Розумні дошкільнята»

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного  напряму творчого об*єднання «Маленькі розумнички» Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, БДЮТ «Дивоцвіт», Київ -2015

типова

початковий

Автор: Мазур М.В.

Затверджено управлінням освіти Дарницької районної у м.Києві державної адміністрації 31.09.2015р.

15.

Програма гуртка  «Хореографія»

Програми

з позашкільної освіти

Художньо-естетичний напрям(хореографічний та декоративно-ужитковий профілі)

типова

основний

Артюх В. В., Білай І.А., Вартовник В.О., Василянська І. О., Вихренко Т.О., Дейдиш Л.А., Джуріна Г.П., Єрьоміна Т. М., Кухтіна В. А., Малега А. В., Монарх Є. Ю., Остафейчук О. В., Педоренко О.В.,Савельєва Н.Г., Ткачук В.В., Ткачук І.О.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України (Лист Міністерства освіти і науки Українивід 02.04.2012 р. №1/11-4294)

 

16.

Програма гуртка «Основи учнівського самоврядування»

Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, соціально-реабілітаційний напрям, Суми ТОВ Видавництво Антей – 2005

типова

основний

Кравченко С.В.

Міністерство освіти і науки України

Науково-методичний центр середньої освіти

17.

Програма гуртка «Юні квітникарі»

МОН України національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку: еколого-біологічний профіль. Київ -2013.

Рекомендовано МОН України( Лист міністерства освіти і науки України № 1/11-10901 від 04.07.2013р.)

адаптована

основний

Петлицька В.П.

Затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 04.09.2017 № 264. Схвалено на засіданні науково-методичної ради районного методичного кабінету. Протокол № 1 від 04.09.2017року.

18

Програма гуртка «Конструювання малогабаритної сільськогосподарської техніки»

Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму

 

адаптована

основний

Автор –

Панченко В.Б.

Затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 04.09.2017 № 264. Схвалено на засіданні науково-методичної ради районного методичного кабінету. Протокол № 1 від 04.09.2017року.

19.

Програма гуртка «Вокальне мистецтво»

МОН України Український державний центр позашкільної освіти. Кафедра позашкільної освіти національного педагогічного університету ім.. Драгоманова М.П.,навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичний напрям. Випуск 1,Київ- 2016

типова

основний

Аторський колекти: Акиньшина Т.В.,Бідний В.В.,Богусевич Н.О.,Борсук Н.В.

Рекомендовано МОН України ( лист від08.04.2016 № 1/11-4657)

20.

Програма гуртка «Юний журналіст»

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напряму

 

адаптована

початковий

Автор – Кравчук Л.О.

Затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 09.09.2016 № 269. Схвалено на засіданні науково-методичної ради районного методичного кабінету. Протокол № 1 від 06.09.2016 року.

21.

Програма гуртка «Європейський клуб»

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напряму.

Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти

Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України(протокол № 4                 від 07.11.2012, лист ІІТЗО від  27.11.2012 № 14.1/12-Г-36)

 

адаптована

початковий

Автор: Арутюнян Олена Сергіївна

Затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 04.09.2017 № 264. Схвалено на засіданні науково-методичної ради районного методичного кабінету. Протокол № 1 від 04.09.2017 року.

22.

Програма гуртка «Паперопластика»

 

Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям напряму (упор. Ткачук В.В.). – К.: Грамота,2007 – Вип1

типова

вищий

Група авторів: Антоненко С.А., Антоненко Т.І., Биковська О.В., Вихренко Т.О. та інші

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 від 18.07.2007 р.)

23.

Програма гуртка «Хореографія»

Навчальна програма з позашкільної освіти «Хореографія» художньо-естетичного напряму

типова

початковий

Автор: Тараканова А.П.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( лист МОН України від 11.11.2015р. №1/11-16380)

24

Програма гуртка «Дитячий фольклорний колектив»

МОН Український державний центр позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичний напрям Випуск 1. Київ «Грамота - 2008»

типова

початковий

Авторський колектив: БиковськийТ.В., Вихренко Т.О. та інші

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-5303 від 18.07.2008 р.)

25.

Програма гуртка «Вокально-хореографічний естрадний дитячо-юнацький колектив»

МОН Український державний центр позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичний напрям Випуск 1. Київ «Грамота - 2008»

типова

початковий

Авторський колектив: БиковськийТ.В., Вихренко Т.О. та інші

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист №1/11-5303 від 18.07.2008 р.)

26.

Програма гуртка «Вокальний спів»

Навчальна програма з

позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

адаптована

основний

автор: Вергелес В.В.

Затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 04.09.2017 № 264. Схвалено на засіданні науково-методичної ради районного методичного кабінету. Протокол № 1 від 04.09.2017 року.